Peter-Hans de ZwarteDet årets den verdsvide veven vart lansert var også det året eg kom til verda. Same år som gulfkrigen herja, Kong Olav V døyr, den fyrste utviklingversjonen av Linux-kjerna blei lansert, ismannen Ötzi vart funnen og Sovjetunionen vart oppløyst. Året var 1991.

Eg vart fødd i hamnebyen Vlissingen, den ligg sør-vest i eit av dei tettast befolka og geografisk lågtliggande landa i verda, også kjend for sine diker, vindmøller, tulipaner, tresko og ost, nemleg Nederland.

Eg vart ikkje verande lengje i Nederland. I 1994 fekk far min jobb som organist i Noreg. Turen gjekk frå paddeflate Nederland til djupe og kuperte dalsøkk i Sogn og Fjordane. Det var i Lærdal, for øvrig ein av dei tørraste plassane i Noreg, eg byrja i både barnehage og skule.

I 1998 fekk far min ein ny jobb som organist i Fusa kommune. Den vakre bygda Strandvik i Fusa vart den nye heimstaden min. Ei artig opplysing: Fem år etter at me flytta til Fusa vart kommunen erklært som eiga stat og blei til Kongedømmet Fusa. Eit interessant kunstprosjekt med eit politisk bodskap bak som dessverre tok slutt etter folkerøysting i 2005. Sidan 1998 har eg bud i Strandvik og trivest så godt med det at eg har kjøpt meg hus her.

Etter å ha kjempa gjennom 10 harde keisame skuleår vart det Elenergi-linja på Os vidaregåande skule. Endeleg, med relevante fag etter mi interesse, vart det gøy å gå på skule. Frå å ikkje vera skuleflink på lågare trinn, eller det var vel heller konsentrasjonen som retta seg mot andre ting, gjekk eg ut med toppkarakterar frå vidaregåande.

Etter endt skulegang vart eg tilbyd lærlingplass hjå Fusa kraftlag, noko eg takka ja til. Etter to og eit halvt år i lære gjekk eg opp til fagprøve. Fagprøven vart meget bestått og sidan har eg vert tilsett som Energimontør hjå Fusa kraftlag. Eg har og fått påkosta tungbilsertifikat, nok eg er svært nøgd med. Ei enkel beskriving av jobben min er som følgjer: Køyra store tunge biler på smale vestlandsvegar, gjerne utanfor vegen og. For så å klarte i opptil 16 meter høge master med 22 000 Volt. Og det uansett vêr, temperatur og tid på døgeret, straumen må fram!

Eg interesserer meg for alt mogleg. Store fartøy, gadgets, lego, alt som er fascinerande for forvokste gutungar. Det kan lett gå med nokre timar om TV-en står på Discovery Channel eller National Geographic. Einaste eg mislikar er raske bilar. Den interessa mast eg då eg med nyerverva førarkort totalvraka den fyrste bilen min. Ein bil som hadde for stor motor for mine begrensa køyreferdigheitar. Men særskild har interessa for teknologi alltid våre stor. Heilt frå eg som spedbarn vart så tiltrekt av knappane på far sitt stereoanlegg at eg rett og slett øydela det.

Denne interessa har ført til at eg er innehavar av vevutviklingsfirmaet «De Zw@rte ENK». Gjennom det vesle firmaet mitt har eg laga fleire nettstader til både firma og privatpersonar. Det har også ført til at eg har laga den offisielle nettstaden til bygda mi Strandvik. Der fungerer eg også som skrivande (sjølvutnemnd) redaktør. Arbeidet mitt med denne nettstaden og engasjemanget mitt ellers for bygda førte til at eg vann den årlege bygdaprisen i 2013. Noko eg sjølvsagt tok imot med ære.

Å føle seg fri som ein fugl, det er det eg prøver å oppnå med ein av hobbyane mine. Eg har putla med  radiostyrte fly nokre år no, og kan fortellje at følelsen å ta på seg videobriller som mottar direkte bilete frå nasa på flyet er heilt fantastisk (, såkalla FPV). Dette er noko av det næraste eg har kjend meg fri som ein fugl. Ja heilt til den utopiske tilstanden brått endar når flyet av uforklarleg vis peikar nasa mot bakken for så å øydeleggje fleirfaldige timar arbeid i eit forrykande smell. For radiostyrte fly er ein endelaus hobby som dessverre fører med seg ein heil del meir mekking enn flyging.

Fotografi er også blitt ein liten hobby i seinare tid. Eg kjøpte eit GoPro-kamera som eg kunne montere på eit av dei radiostyrte flya mine. Eg fann fort ut at kameraet også er artig å ta bilete med. Her er det ingen fancy innstillingar slik som vanlege kamera, kun ei vidvinkellinse og ein utløysarknapp. Litt etterbehandling av bileta på datamaskina og ein kan skape fantastiske bilete på ein enkel og spannande måte.

Stort meir er det ikkje å sei. Om du lurar på noko, ta gjerne kontakt: